ญี่ปุ่น

  1. Events
  2. ญี่ปุ่น

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

วันแห่งภูเขา

เป็นวันขอบคุณพระคุณของภูเขาญี่ปุ่น มักจะตรงกับช่วงเริ่ม ...

วันศารทวิษุวัติ

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่เวลาของกลางวันและกลางคืนยาวเท่า ...

วันแห่งกีฬา

เป็นวันที่สนุกกับการเล่นกีฬา และตระหนักถึงความสำคัญของส ...

วันวัฒนธรรม

เป็นวันที่แสดงออกถึงความรักในเสรีภาพ ความสงบสุข และชื่น ...

วันปีใหม่

ในช่วงเย็นวันที่ 31 ธันวาคม หรือเช้าวันที่ 1 มกราคม จะไ ...

วันเด็ก

เป็นวันขอพรให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข

วันโชวะ

เป็นวันที่ระลึกถึงการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ ...

วันรัฐธรรมนูญ

เป็นวันที่ระลึกถึงการบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น ...