Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

วันอนุรักษ์มรดกไทย

เมษายน 2

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะรัฐมนตรียังมีมติให้วันนี้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งวันนี้ยังมีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนมรดกทางศิลปกรรมของชาติอีกด้วย

Details

Date:
เมษายน 2
Event Category: