Loading Events

« All Events

วันมาฆบูชา

มีนาคม 6

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก และเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Details

Date:
มีนาคม 6
Event Category: