Loading Events

« All Events

วันพืชมงคล

พฤษภาคม 13

วันพืชมงคลจะมีในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยกำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่แต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้วันพืชมงคลยังเป็นวันที่ประชาชนจะได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผลิตผลจากเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าว ถั่ว ธัญพืช ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาแต่ไหนแต่ไร

Details

Date:
พฤษภาคม 13
Event Category: