Japanese Sword

สินค้า

เสื้อยืดทาเมะชิกิริ

TAMESHIGIRI T-SHIRT

โปสเตอร์ทาเมะชิกิริ

โปสการ์ดเกราะญี่ปุ่น

ฆ้อนตอกสลักดาบ (เหล็กดามัสกัส)

MEKUGINUKI (DAMASCUS STEEL)

ขาตั้งดาบ (อะคริลิกใสเพล็กซี่กลาส)

ขาตั้งดาบ (อะคริลิกใสเพล็กซี่กลาส)