Loading Events

« All Events

วันแห่งเหล้าญี่ปุ่น (日本酒の日 : Nihonshu No Hi)

October 1

ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา : รณรงค์ให้คนดื่มเหล้าญี่ปุ่น