Loading Events

« All Events

วันแห่งอุด้ง (うどんの日 : Udon No Hi)

July 2

ตรงกับวันที่ 2 กรกฏาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา : รณรงค์ให้คนรับประทานอุด้ง