Loading Events

« All Events

วันแห่งหมากรุกญี่ปุ่น (マージャンの日 : Majyan No Hi)

August 1

ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา : รณรงค์ให้คนเล่นหมากรุกญี่ปุ่น (麻雀)