Loading Events

« All Events

วันแห่งคนอ้วน (デブの日 : Debu No Hi)

August 8

ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา : เป็นวันที่ระลึกสำหรับคนอ้วน