Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

วันแห่งขยะ (ゴミの日 : Gomi No Hi)

May 3

ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา : รณรงค์ให้คนทิ้งขยะโดยแยกชนิดของขยะอย่างถูกต้อง