Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

วันเด็กแห่งชาติ

January 9

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม มีขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของตน รวมไปถึงให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติด้วย

Details

Date:
January 9
Event Tags: