Loading Events

« All Events

วันสิ่งแวดล้อมไทย

December 4

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทยตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

Details

Date:
December 4
Event Tags: