Loading Events

« All Events

วันศารทวิษุวัต (秋分の日 : อ่านว่า Shuubun No Hi / ชื่อภาษาอังกฤษ : First Day of Autumn / Autumnal Equinox Day)

September 23

ตรงกับประมาณวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี ความสำคัญ : เป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งกลางวันจะเท่ากับการคืน เป็นวันสำหรับเคารพบรรพบุรุษ และระลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว