Loading Events

« All Events

วันวัฒนธรรม (文化の日 : อ่านว่า Bunka No Hi / ชื่อภาษาอังกฤษ : Culture Day)

November 3

ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี ความสำคัญ : เป็นวันส่งเสริมให้คนรักอิสระเสรีภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรม