Loading Events

« All Events

วันภาษาไทยแห่งชาติ

July 29

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คงไว้ให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของประเทศ