Loading Events

« All Events

วันทานาบาตะ (七夕の日 : อ่านว่า Tanabata No Hi)

July 7

ตรงกับวันที่ 7 กรกฏาคม ของทุกปี) ความสำคัญ : เป็นวันประดับดวงดาว เนื่องจากตำนานที่ว่าในปีหนึ่งดาวคนเลี้ยงวัว (牽牛星 : Kengyuusei) จะมีพบกับดาวหญิงทอผ้า (女織星) ที่ทั้งสองข้างของฝั่งแม่น้ำสวรรค์ (ทางช้างเผือก) เพียงครั้งเดียว ซึ่งคือในวันนี้