Loading Events

« All Events

วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

October 13

วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

13 ตุลาคม วันที่ประชาชนชาวไทยหลั่งน้ำตาและโศกเศร้ากับการสวรรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ตลอดรัชสมัย