Loading Events

« All Events

วันขอบคุณแรงงาน (勤労感謝の日 : อ่านว่า Kinrou Kansha No Hi / ชื่อภาษาอังกฤษ : Labor Thanksgiving Day)

November 23

ตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี ความสำคัญ : เป็นวันหยุดพักจากการทำงานมาตลอดปี ฉลองการผลิตที่ตนได้ทำ และส่งเสริมให้คนในประเทศญี่ปุ่นขอบคุณซึ่งกันและกัน